Aanmelden voor zwemlessen

  Naam kind (verplicht)

  Geboortedatum kind | JJJJ-MM-DD | Voorbeeld: 2005-03-25 (verplicht)

  Adres (verplicht)

  School kind

  Uw email (verplicht)

  Naam ouder(s) (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Ik schrijf mijn kind in voor: A / B of ABC opleiding

  Zit uw kind momenteel op zwemles? Zo ja, waar?

  Heeft uw kind bijzonderheden waarvan wij op de hoogte moeten zijn?

  Eventuele andere opmerkingen