Aanmelden voor zwemlessen

Naam kind (verplicht)

Geboortedatum kind | JJJJ-MM-DD | Voorbeeld: 2005-03-25 (verplicht)

Adres (verplicht)

School kind

Uw email (verplicht)

Naam ouder(s) (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Ik schrijf mijn kind in voor: A / B of ABC opleiding

Zit uw kind momenteel op zwemles? Zo ja, waar?

Heeft uw kind bijzonderheden waarvan wij op de hoogte moeten zijn?

Eventuele andere opmerkingen